Στα πλαίσια του προγράμματος «Ευεργέτες του Δήμου Ζίτσας», μαθητές του σχολείου ερεύνησαν κατά ομάδες τους πιο σύγχρονους ευεργέτες του Δ. Ζίτσας. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας για τη ζωή και το έργο των: Αθανάσιου Βαδόκα, Ιωάννη Καμπέρη και Ελευθέριου Μαντζίκα μπορείτε να τα δείτε πατώντας πάνω στους αντίστοιχους συνδέσμους στον πίνακα που ακολουθεί. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν στη συλλογή και επεξεργασία του υλικού.

Ιωάννης Καμπέρης

Ελευθέριος Μαντζίκας

Αθανάσιος Βαδόκας
Στοιχεία Βιογραφικού Στοιχεία Βιογραφικού Στοιχεία Βιογραφικού