Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθήνας

Ο ιστότοπος του Ειδικού Σχολείου

Σχολικό έτος 2014-2015


« The Career Project » 2014-2015

Μάι 201714

P1280358

Τύπος προγράμματος: ETwinningΤίτλος προγράμματος: The Career Project

 

Σχολείο: Ειδικό Λύκειο ΑθηνώνΔιευθυντής/τρια: Κωνσταντίνα ΚολιζέραΕκπαιδευτικός που υλοποιεί  το πρόγραμμα: Κυριακή Πιταράκη ΠΕ06Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:-

Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα: 6

 P1280335

Περίληψη προγράμματος: Το έργο βασίστηκε στη σειρά ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων «Πώς να ενισχύσετε τις δεξιότητες σταδιοδρομίας και απασχολησιμότητας σας»  των David Winter και Laura Brammar του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με γενική συντονίστρια την Dr. Θάλια Χατζηγιάννογλου, εκπαιδευτική σύμβουλο καθηγητών Αγγλικής της περιφέρειας Α΄ Αθήνας. Το έργο είχε διάρκεια περίπου 7 μηνών, ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο 2014 αφού περιλαμβάνει συνολικά 6 ενότητες, μία εισαγωγική και μια ενότητα αξιολόγησης τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγητές που συμμετείχαν.  

 P1280337

special

Παιδαγωγικοί  στόχοι:

Το πρόγραμμα είχε ως γενικό στόχο την επίτευξη εξοικείωσης των μαθητών με τις ανάγκες αλλά και τους απώτερους στόχους τους ως μελλοντικοί εργαζόμενοι καθώς και ως πολίτες της κοινωνίας στην οποία ανήκουν, και τους δόθηκε η ευκαιρία να εξασκηθούν στην πράξη συντάσσοντας το δικό τους βιογραφικό σημείωμα.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος καθορίζονται ως εξής: στην εισαγωγική ενότητα “Ας γνωριστούμε καλύτερα” οι μαθητές συστήνονται μεταξύ τους και παρουσιάζουν το σχολείο τους. Στην πρώτη ενότητα “Τι είναι αυτό που θέλω”, διαμορφώνουν τις αξίες που θέλουν να υπηρετήσουν και τους στόχους σταδιοδρομίας που θέλουν να πραγματώσουν και τους συγκρίνουν με αυτούς των συμμαθητών τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σταθερότητα και την παγκοσμιότητα των αξιών που επιλέγουν.

Στην δεύτερη ενότητα” Τι μπορώ να προσφέρω” ,οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την εφαρμοσιμότητα δεξιοτήτων όπως ομαδική συνεργασία, οργανωτικότητα, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων και ηγετικότητα. Συγκεκριμένα σκέφτηκαν τρόπους εφαρμογής των ικανοτήτων τους σε αυτούς τους τομείς.

Στην τρίτη ενότητα ” Η εργασία που μου αρέσει” οι μαθητές έπρεπε να εντοπίσουν εργασίες που τους αρέσουν και τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν για να μπορούν να βρουν απασχόληση σε αυτές. Γνώρισαν τις αρχές που πρέπει να διέπουν τους στόχους τους και ιδιαίτερα τις 5 αρχές των Locke και Latham. Στην τέταρτη ενότητα “Δημιουργώντας προσοδοφόρες επαγγελματικές σχέσεις” οι μαθητές έμαθαν ποιες σχέσεις ανάμεσα στους εργαζομένους διαμορφώνουν επιτυχημένες επιχειρήσεις και εξοικειώθηκαν με τη χρήση των επαγγελματικών μέσων δικτύωσης όπως είναι ο ιστότοπος Linkedin. Στην πέμπτη ενότητα «Δεξιότητες παρουσίασης» έγινε συνειδητοποίηση των βασικών χαρακτηριστικών μιας επιτυχημένης παρουσίασης σε κοινό μέσω παρακολούθησης σύντομων βίντεο έγκριτων και δημοφιλών επαγγελματιών από διαφορετικούς χώρου.  Στην έκτη ενότητα «Ποια είναι η δική σου επιρροή»  οι μαθητές κλήθηκαν οι ίδιοι να ενσωματώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης παρουσίασης μπροστά σε κοινό. Για την επίτευξη του στόχου οι μαθητές έπρεπε να παρουσιάσουν οι ίδιοι μια ομιλία μπροστά στους συμμαθητές τους, να αξιολογηθούν  και η καλύτερη παρουσίαση να βιντεοσκοπηθεί και να δημοσιευθεί προς ψήφιση της καλύτερης παρουσίασης από τα συμμετέχοντα σχολεία. Στην έβδομη ενότητα «Γράψε το δικό σου βιογραφικό» οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν μια βιογραφική επιστολή ως απάντηση σε αγγελία εργασίας του ενδιαφέροντός τους.

Τέλος, ανεπίσημη εκμάθηση δεξιοτήτων  συνήθως προκύπτει σε όλα τα έργα που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον και συνδέονται με την ζωή έξω από αυτό. Επομένως, εκτός από τον προφανή μαθησιακό στόχο του προγράμματος μας, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών, στοχεύσαμε στην ανάπτυξη τόσο των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών στα Αγγλικά όσο και των δεξιοτήτων τους στην χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφοριών( ICT) δημιουργώντας ενεργούς ευρωπαίους πολίτες του αύριο.

 

Carmen 

Carmen Special High School

Μεθοδολογία υλοποίησης:

email, MP3, Άλλο λογισμικό (Powerpoint, βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια), Βίντεο διάσκεψη, Δημοσίευση στο Διαδίκτυο, Εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (κοινότητες, εικονικές τάξεις, …..), Φόρουμ

 

 Marianna

Marianna Special High School

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διοργανώθηκε συνάντηση ανάμεσα στα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο από την συντονίστρια του έργου Κα. Λασκαρίνα Πολέμη στο 1ο Λύκειο Καισαριανής με την εποπτεία  της σχολικής συμβούλου Δρ. Θάλειας Χατζηγιάννογλου και οι μαθητές συμμετείχαν με την παρουσίαση της υλοποίησης της έκτης ενότητας του προγράμματος.

 

 Gerald

Gerald Special High School

Συνεργασίες με άτομα και φορείς:

 

Κατά τη διάρκεια του έργου υπήρξε συνεργασία μεταξύ σχολείων η οποία έγινε μέσω email ή μηνυμάτων πάνω στην πλατφόρμα του έργου μας σε συχνή βάση (τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα). Μοιραστήκαμε εργασίες και υπήρξε αλληλοϋποστήριξη.  Οι μαθητές εργάστηκαν μόνοι τους αλλά και σε συνεργασία σε ομάδες, ανταλλάσσοντας απόψεις και ιδέες με τους συμμαθητές τους στο forum.

 

Raphael Special High School 

Αποτελέσματα:

Ένας ιστότοπος PB works με δημιουργίες τύπου voki, Prezi, PPT και/ή παρουσιάσεις τύπου Haiku Deck, διαδικτυακά ερωτηματολόγια και ενσωματωμένα βίντεο. Έγινε παρουσίαση του προγράμματος  στο κοινό εξοικειώνοντας άλλους εκπαιδευτικούς με τη δουλειά μας και ενθαρρύνοντας τους να προσφέρουν συμβουλευτική επαγγέλματος στους μαθητές τους ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να διαδώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τα αποτελέσματα του έργου μας. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα θα είναι να πραγματώσουν οι μαθητές μας τους στόχους τους.

 

   Fotis

Fotis Special High School

κάτω από: Σχολικό έτος 2014-2015 | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο « The Career Project » 2014-2015

30 χρόνια ει-δικές μας ζωές 1987-2017

Ο χρόνος δεν είναι μόνο αριθμός που μετρά το διάνυσμα ανάμεσα σε δύο σημεία, το παρελθόν και το παρόν, είναι το περιεχόμενο που αφήνει το ει-δικό του βάρος στις ζωές των ανθρώπων. 30 χρόνια πέρασαν από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου- Γυμνασίου και Λυκείου στην Ηλιούπολη-και οι μαθητές μας, νέοι και παλαιοί απόφοιτοι, εκφράζουν τα βιώματα, τις εμπειρίες και το αποτύπωμα που άφησε το σχολείο αυτό στις ει- δικές τους ζωές. Σας περιμένουμε όλους στη μεγάλη μας εκδήλωση που θα γίνει στον χώρο του σχολείου μας, θα ακολουθήσει συναυλία με γνωστούς καλλιτέχνες. Πληροφορίες :2109935714

Kατηγορίες

Ιστορικό

Σαν σήμερα

17/6: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας
Η μετατροπή των εύφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω 100 χώρες στον κόσμο. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν της ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέσω του ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε και η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ερημοποιησης και της Ξηρασίας.
   - Σχετικές αναρτήσεις

Πιστοποιημένο μέλος του διεθνούς δικτύου σχολείων School Wellness τα οποία προστατεύουν την υγεία των μαθητών

European Radio Logo


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων