Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 71η Εκπαιδευτική Σειρά (2018 – 2019) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας (ΑΔΑ: ΩΑ1Β6-Δ6Γ) προκηρύσσονται, για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 για
φοίτηση στην 71η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Άμυνας μεταξύ άλλων και 2
θέσεις για υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) λοιπών
Υπουργείωνκαι Οργανισμών εκτός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι ενδέχεται
να καταλάβουν θέσεις που σχετίζονται με την εθνική άμυνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην Εκδηλώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση