Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Στο σχολείο μας θα πραγματοποιηθεί ενδοσχολική επιμόρφωση την περίοδο Ιανουαρίου-  Απριλίου 2022 στα παρακάτω πεδία:

Επιμορφωτής Νόβας Γ.

Δευτέρα 14:00-15:30

Γνωστικό πεδίο ώρες
Επεξεργασία εικόνας με χρήση της on line εφαρμογής PXLR 2
Επεξεργασία ήχου με χρήση της εφαρμογής AUDACITY 2
Επεξεργασία βίντεο με χρήση της εφαρμογής Clipchamp 2
Καταγραφή οθόνης με χρήση της εφαρμογής OBS STUDIO 2
Δημιουργία σταυρόλεξων, εννοιολογικών χαρτών και on line quiz 3
Ασφάλεια στο διαδίκτυο 3
Αξιολόγηση Αποτίμηση της Δράσης 1

Επιμορφώτρια: Τζανουδάκη Β.

Πέμπτη 14:00-15:30

Α μέρος: θεωρητικό

Γνωστικό πεδίο ώρες
Πρώιμες αφηγήσεις, Αφήγηση( προέλευση-ορισμός-δομή-αρχές-αφήγηση κι εκπαίδευση) 1
Ψηφιακή αφήγηση ( ορισμός, είδη, τα 7 στοιχεία της ψηφιακής αφήγησης- ψηφιακή αφήγηση κι εκπαίδευση-πλεονεκτήματα- περιορισμοί βήματα δημιουργίας) 1
Η διδακτική των  μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι ΤΠΕ. Γενικό πλαίσιο, παραδείγματα (Ιστορία, Φιλοσοφία, μαθηματικά). 2
Σύγχρονες θεωρίες μάθησης( ορισμός μάθησης, συμπεριφορισμός, γνωστικές θεωρίες, κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. 1
Μέρος Β  
Η έρευνα( σκοπός,στόχος, ομάδα-στόχος, ερευνητικά ερωτήματα, εργαλεία έρευνας, μεθοδολογία, επιλογή ψηφιακών εργαλείων, στάθμιση του ερωτηματολογίου,επιλογή σχολικής μονάδας, διαδικασίες άδειας εισόδου, επικοινωνίας, κίνδυνοι της έρευνας, δεοντολογία, ο ρόλος του ερευνητή, υλοποίηση της έρευνας) 3
Εκπαιδευτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας 2
Εκπαιδευτικό σενάριο στα μαθηματικά 2
Επέκταση των σεναρίων 2
Αξιολόγηση Αποτίμηση της Δράσης 1

H θεματολογία ορίστηκε με βάση τις προτάσεις/ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η επιμόρφωση θα υλοποιηθεί εκτός διδακτικού ωραρίου, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και θα χορηγηθεί βεβαίωση από την Διευθύντρια του σχολείου.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.