Ενίσχυση του Χαμόγελου του Παιδιού

Και την τρέχουσα χρόνια οι μαθητές συγκέντρωσαν είδη διατροφής τα οποία διατέθηκαν για τις ανάγκες του οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού “.