Συνδιοργάνωση Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Το σχολείο μας σε συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ συνδιοργάνωσε τα παρακάτω σεμινάρια που παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί: