Διαγωνισμός Euroscola

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Το υλικό αυτό  θα σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε όσο το δυνατόν καλύτερα στο θέμα έκθεσης που θα διαγωνιστείτε. Κατεβάστε το αρχείο πατώντας στο σύνδεσμο:  Αρχείο Euroscola    

Θέματα της συνεδρίασης -Euroscola

Τα θέματα της συνεδρίασης που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές/τριες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να ετοιμάσετε τις προτάσεις σας !!!! Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_el.htm http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1213172230-178310-22099.tkl?lang=gr http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_el.htm http://europa.eu/pol/env/index_el.htm http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_el.htm http://www.gr.european-lung-foundation.org/index.php?id=3487 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/16/05/index.tkl?lang=gr&pos=5&term=Kyoto&s=1&e=20 http://www.ekem.gr/-site-menu-47/-site-menu-68/346-i-ee-kai-to-periballon-pros-ena-mellon-biosimis-anaptyksis http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3574 «Το μέλλον της Ευρώπης» ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ http://european-convention.eu.int/pdf/lknel.pdf » Δημοκρατία και Ιθαγένεια» …

Συνέχεια του άρθρου ‘Θέματα της συνεδρίασης -Euroscola’ »