Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

5e2bca192129f6d700dbcb197b0488b4 XL

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2004 έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν  Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες  κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Μαρτίου 2022. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (για τους διαμένοντες στο Εξωτερικό) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊου COVID-19 , είτε ηλεκτρονικά (μέσω της Ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr από το Μενού  (Υποβολή Αιτημάτων/ Κατάθεση Δελτίου Απογραφής με χρήση κωδικών taxisnet).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ_ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗ_2025_ΟΔΗΓΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση