Υπεύθυνη δήλωση για παραμονή μαθητή στο σπίτι.

Δείτε παρακάτω την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρώσει ο γονέας – κηδεμόνας για την παραμονή του μαθητή στο σπίτι.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  (σε μορφή WORD για ηλεκτρονική συμπλήρωση)

Αφήστε μια απάντηση