Προκήρυξη Επιλογής Σπουδαστών-τριών για σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2018.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ !!!

Προκήρυξη Π.Σ. Πανελλαδικές 2018 ΨΦΘΜ465ΧΘ7-ΥΕΓ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ_2018 ΑΔΑ Ω7ΩΣ4653ΠΣ-3ΥΓ

Αφήστε μια απάντηση