Αξιολόγηση Προσφορών Εκδρομής Γ΄Λυκείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, συνήλθε στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αρχαγγέλου στις 14/11/2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Παρέλαβε τις παρακάτω κλειστές προσφορές που κατατέθηκαν στο Λύκειο Αρχαγγέλου μέχρι την λήξη της προθεσμίας :

  1. HERMES TOURS  755 €
  2. K & B TRAVEL 389 €
  3. ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Captain’s Tours Rhodes 780 €

Η επιτροπή έκρινε ότι όλες οι προσφορές είναι σύμφωνες με την προκήρυξη και κρίθηκαν δεκτές.Αποφάσισε ομόφωνα και επέλεξε την πιο συμφέρουσα προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου K & B TRAVEL στην τιμή 389  € ανά μαθητή.

Το σχολείο θα δεχθεί ενστάσεις για διάστημα (3) τριών ημερών.

Αφήστε μια απάντηση