Φόρμα Υπολογισμού Μορίων για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών τους από το ΥΠΠΕΘ οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να υπολογίζουν τα μόρια εισαγωγής τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, κάνοντας χρήση της παρακάτω επίσημης φόρμας υπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι ήδη σε λειτουργία :

 Φόρμα Υπολογισμού – Φόρμα Υπολογισμού

Καλά αποτελέσματα !

2122867