ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

α=1ο μάθημα βαρύτητας
β=2ο μάθημα βαρύτητας
γ=3ο μάθημα βαρύτητας
δ=4ο μάθημα βαρύτητας

ΜΟΡΙΑ=[(α+β+γ+δ)*2+1,3α+0,7β]*100

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

α=33% ή 330 μόρια, για κάθε μονάδα της 20βαθμης κλίμακας
β=27% ή 270 μόρια, για κάθε μονάδα της 20βαθμης κλίμακας
γ=20% ή 200 μόρια, για κάθε μονάδα της 20βαθμης κλίμακας
δ=20% ή 200 μόρια, για κάθε μονάδα της 20βαθμης κλίμακας

Αφήστε μια απάντηση