ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ


 

Από το σχολικό έτος, διαφοροποιούνται στην Γ’ τάξη των Λυκείων, καθώς οι κατευθύνσεις γίνονται «ομάδες προσανατολισμού».

Τα επιστημονικά πεδία, διακρίνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

5ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, διαφοροποιούνται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού και το Επιστημονικό πεδίο που επιλέγουν οι υποψήφιοι

Για τους υποψήφιους ομάδας προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Μάθημα Συντελεστής
1ο Ε.Π.
 • Αρχαία Ελληνικά (Προσανατολισμού)
 • Ιστορία (Προσανατολισμού)
1,3

0,7

3ο Ε.Π.
 • Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
 • Νεοελληνική Γλώσσα
0,9

0,4

4ο Ε.Π
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας)
1,3

0,7

 

Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Μάθημα Συντελεστής
2ο Ε.Π.
 • Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
 • Φυσική (Προσανατολισμού)
1,3

0,7

3ο Ε.Π.
 • Βιολογία (Προσανατολισμού)
 • Χημεία (Προσανατολισμού)
1,3

0,7

4ο Ε.Π.
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
1,3

0,7

 

Για τους υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά επιστημονικό πεδίο, είναι:

Μάθημα Συντελεστής
3ο Ε.Π.
 • Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
 • Νεοελληνική Γλώσσα
0,9

0,4

4ο Ε.Π.
 • Νεοελληνική Γλώσσα
 • Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
1,3

0,7

5ο Ε.Π.
 • Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
1,3

0,7

 

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 0-20.

Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

(x2) για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,

(x2) για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,

(x1) για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

(x2) για τα ΤΕΦΑΑ

Αφήστε μια απάντηση