Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014 | Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Υποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/140205_eguklios_fa.pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Αφήστε μια απάντηση