Διδάσκοντες ανά τμήμα

Πίνακες με το ποιος καθηγητής διδάσκει τα μαθήματα ανά τμήμα με σκοπό να διευκολυνθούν οι γονείς όταν έρχονται στο σχολείο για να ρωτήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Α΄τάξη

 

Α1
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Χατζαντώνης Μιχάλης ΑΛΓΕΒΡΑ
Χατζαντώνης Μιχάλης ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Γωγούλης Ηλίας ΦΥΣΙΚΗ
Ρούφας Παναγιώτης ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ιωαννίδης Σπύρος ΧΗΜΕΙΑ
Μορφοπούλου Συμέλα ΑΡΧΑΙΑ
Ιωαννίδης Σπύρος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γεωργούλα Αγγελική ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σαρικάς Μιχάλης Εφαρμογές  Υπολογιστών

 

 

Α2
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ζερβάκης Γιώργος ΑΛΓΕΒΡΑ
Ζερβάκης Γιώργος ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Ρούφας Παναγιώτης ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΑΡΧΑΙΑ
Γωγούλης Ηλίας ΦΥΣΙΚΗ
Ιωαννίδης Σπύρος ΧΗΜΕΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γεωργούλα Αγγελική ΙΣΤΟΡΙΑ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστών

 

 

Α3
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΧΗΜΕΙΑ
Ζερβάκης Γιώργος ΑΛΓΕΒΡΑ
Ζερβάκης Γιώργος ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα ΑΡΧΑΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Ρούφας Παναγιώτης ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΦΥΣΙΚΗ
Γεωργούλα Αγγελική ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστών
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστών

 

Α4
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ιδομενέας Παναγιώτης ΑΛΓΕΒΡΑ
Ιδομενέας Παναγιώτης ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Παγκουρέλια Ευγενία ΑΡΧΑΙΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γεωργούλα Αγγελική ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΧΗΜΕΙΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΦΥΣΙΚΗ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστών

 

 

Β΄τάξη

 

Β1
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Βαδαλούκα Αθηνά ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ιδομενέας Παναγιώτης ΑΛΓΕΒΡΑ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Παγκουρέλια Ευγενία ΑΡΧΑΙΑ
Ιωαννίδης Σπύρος ΦΥΣΙΚΗ
Ρούφας Παναγιώτης Αρχές Οικονομίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία ΙΣΤΟΡΙΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΧΗΜΕΙΑ
Κουτρομάνου Βάνα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Μορφοπούλου Συμέλα Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης

 

 

Β2
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα ΑΡΧΑΙΑ
Βαδαλούκα Αθηνά ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Ιδομενέας Παναγιώτης ΑΛΓΕΒΡΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΧΗΜΕΙΑ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Παγκουρέλια Ευγενία ΙΣΤΟΡΙΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης Αρχές Οικονομίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Γωγούλης Ηλίας ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Μορφοπούλου Συμέλα Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης

 

 

Β3
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ζερβάκης Γιώργος ΑΛΓΕΒΡΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Βαδαλούκα Αθηνά ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μορφοπούλου Συμέλα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Τσαγκαρής Στράτος ΑΡΧΑΙΑ
Κουτρομάνου Βάνα ΙΣΤΟΡΙΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΧΗΜΕΙΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης Αρχές Οικονομίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Γωγούλης Ηλίας ΦΥΣΙΚΗ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Μορφοπούλου Συμέλα Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης

 

 

Β4
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Βαδαλούκα Αθηνά ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Τσαγκαρής Στράτος ΑΡΧΑΙΑ
Ζερβάκης Γιώργος ΑΛΓΕΒΡΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΧΗΜΕΙΑ
Κουτρομάνου Βάνα ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης Αρχές Οικονομίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ιωαννίδης Σπύρος ΦΥΣΙΚΗ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Σάββας Εφαρμογές Υπολογιστ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Μορφοπούλου Συμέλα Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Αρχαία Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης Δίκαιο Κατεύθυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Παγκουρέλια Ευγενία Φιλοσοφία Κατεύθυν ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Τεχνολογία Επικοιν Κατεύθυνσης

 

 

 

Γ΄τάξη

 

 

Γ1
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Θαλαλαίος Δημήτρης ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΑΡΧΑΙΑ
Βαδαλούκα Αθηνά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τσαγκαρής Στράτος ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Ρούφας Παναγιώτης Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Μιχάλης Πολυμέσα Δίκτυα ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μορφοπούλου Συμέλα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Ιωαννίδης Σπύρος ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Τσιάπος Απόστολος Βιολογία Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ζερβάκης Γιώργος Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ρούφας Παναγιώτης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης

 

 

Γ2
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Χατζαντώνης Μιχάλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Ρούφας Παναγιώτης Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Μιχάλης Πολυμέσα Δίκτυα ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μορφοπούλου Συμέλα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζεμπεκάκη Κατερίνα ΑΡΧΑΙΑ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Χατζηνικόλας Παναγ. ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Τσιάπος Απόστολος Βιολογία Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ζερβάκης Γιώργος Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ρούφας Παναγιώτης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης

 

 

Γ3
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Τσαγκαρής Στράτος ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Χατζαντώνης Μιχάλης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΙΣΤΟΡΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΑΡΧΑΙΑ
Ρούφας Παναγιώτης Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Μιχάλης Πολυμέσα Δίκτυα ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κουτρομάνου Βάνα ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ιωαννίδης Σπύρος ΦΥΣΙΚΗ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Τσιάπος Απόστολος Βιολογία Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ζερβάκης Γιώργος Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ρούφας Παναγιώτης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης

 

 

Γ4
Τσιάπος Απόστολος ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Τσαγκαρής Στράτος ΝΕΟΕΛΛ ΓΛΩΣΣΑ
Τσαγκαρής Στράτος ΑΡΧΑΙΑ
Τερζής Σάκης ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Ζερβάκης Γιώργος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Διμέλης Νικόλαος ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Θαλαλαίος Δημήτρης ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Κοντογιώργου Σπυριδούλα ΙΣΤΟΡΙΑ
Τσαγκαρής Στράτος ΝΕΟΕΛΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ρούφας Παναγιώτης Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σαρικάς Μιχάλης Πολυμέσα Δίκτυα ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ζάχαρη Αγγελική ΑΓΓΛΙΚΑ
Ιωαννίδης Σπύρος ΦΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
ΘΕΤΙΚΗ
Ιδομενέας Παναγιώτης Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Τσιάπος Απόστολος Βιολογία Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλας Παναγ. Χημεία Κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 2
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Λατινικά Κατεύθυνσης
Τσαγκαρής Στράτος  Αρχαία Κατεύθυνσης
Χατζηνικόλα Τσαμπίκα Νεοελλ Λογοτεχνία Κατεύθυνσης
Παγκουρέλια Ευγενία Ιστορία Κατεύθυνσης 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 1
Βαδαλούκα Αθηνά Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Θαλαλαίος Δημήτρης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Ιωαννίδης Σπύρος Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Σάββας Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2
Ζερβάκης Γιώργος Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Ρούφας Παναγιώτης ΑΟΔΕ Κατεύθυνσης
Γωγούλης Ηλίας Φυσική Κατεύθυνσης
Σαρικάς Μιχάλης Ανάπτυξη Εφαρμογών Κατεύθυνσης

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση