Λειτουργία σχολείου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η 08.15-09.00
45 λεπτά

10 λεπτά

2η 09.10-09.50
40 λεπτά

10 λεπτά

3η 10.00-10.40
40 λεπτά

10 λεπτά

4η 10.50-11.30
40 λεπτά

5 λεπτά

5η 11.35-12.15
40 λεπτά

5 λεπτά

6η 12.20-13.00
40 λεπτά

5 λεπτά

7η 13.05-13.40
35
λεπτά

5 λεπτά

Αφήστε μια απάντηση