Αριστεία Β΄ Λυκείου 2010-11

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα

Πατέρα

Μέσος Όρος

Ολογράφως

Χαρακτηρισμός

Μέσου Όρου

1 Παπαστογιάννης Τσαμπίκος Ευάγγελος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
2 Ταράλη Τσαμπίκα Γεώργιος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
3 Φουτούλη Παναγιώτα Παναγιώτης ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
4 Ζερβού Άννα Ευάγγελος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
5 Γιακουμής Ζωίτης Πέτρος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
6 Παρδαλός Μιχαήλ Στέργος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
7 Γιακουμάκη Μαρία Αντώνιος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ Άριστα
8 Κούτρης Ιάκωβος Δημήτριος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ Άριστα
9 Γιασιράνη Αικατερίνη Αναστάσιος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα

Αφήστε μια απάντηση