Αριστεία Α΄ Λυκείου 2010-11

α/α

Επώνυμο Όνομα Όνομα

Πατέρα

Μέσος Όρος

Ολογράφως

Χαρακτηρισμός

Μέσου Όρου

1 Φουτούλη Κωνσταντίνα Παναγιώτης ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
2 Παπαναστασοπούλου Κωνσταντίνα Ιωάννης ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
3 Φωτεινού Αγγελική Κλεάνθης ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
4 Γιακουμάκης Γεώργιος Αντώνιος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
5 Δημητρούλης Παντελεήμων Μιχαήλ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
6 Καραολάνης Γεώργιος Βασίλειος ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ Άριστα
7 Παρδαλός Εμμανουήλ Κυριάκος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
8 Αναστασιάδη Βαλασία – Ευαγγελία Αναστάσιος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
9 Αναστόπουλος Γεώργιος Αναστάσιος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
10 Γκουγκούδης Γεώργιος Παύλος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
11 Σιλβέστρος Παύλος Αλέξανδρος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
12 Ματσίγκου Παρασκευή – Καλλιόπη Γεώργιος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
13 Μπρίσκου Λεντιάν Αλέκος ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα
14 Μανίκαρος Εμμανουήλ – Μιχαήλ Ιωάννης ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ Άριστα

Αφήστε μια απάντηση