Βαλκάνια, Το τραγούδι του νεκρού αδερφού

Οι ομοιότητες μέσα από τη διαφορετικότητα…

Το τραγούδι του νεκρού αδερφού με παρόμοια πλοκή και την ίδια τραγική κατάληξη.

Ελλάδα, Του νεκρού αδερφού
Αλβανία, Κωνσταντής και Δοκίνα
Βουλγαρία, Λαζάρ και Πετκάνα
Σερβία, Η κόρη και τ’ αδέρφια της

Αφήστε μια απάντηση