Ευρωπαϊκά προγράμματα – Comenius

Η δράση Comenius που αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ονομάζεται In-service Comenius training (ενδοϋπηρεσιακή δραστηριότητα κατάρτισης).
Κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο μπορεί να επιλέξει μία δραστηριότητα κατάρτισης από μια βάση δεδομένων κοινή για όλη την Ευρώπη. Ζητάει από το διοργανωτή/φορέα της δραστηριότητας κατάρτισης βεβαίωση προ-εγγραφής. Στη συνέχεια υποβάλλει αίτηση στο Ι.Κ.Υ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) και αν η αίτηση εγκριθεί επιχορηγείται με ένα ποσό που καλύπτει δίδακτρα, έξοδα διαμονής /διατροφής και εισητήρια (περίπου 2000 Ευρώ, αλλά εξαρτάται από τη χώρα που γίνεται το σεμινάριο γιατί υπάρχουν ανώτατα ποσά ανά χώρα). Σε γενικές γραμμές η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και το έντυπο της αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί είναι περίπου 10 σελίδες, ενώ υπάρχουν περίπου 5 ερωτήσεις ανάπτυξης π.χ. πώς θα διαδώσετε τα αποτελέσματα της κατάρτισης, γιατί επιλέξατε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε και άλλα.

Προσοχή στις προθεσμίες!!!
Για το σχολικό έτος 2010-11:
Κύκλος 1: 15/01/2011: για δραστηριότητες κατάρτισης που αρχίζουν από την 1η Μαΐου 2011
Κύκλος 2: 30/04/2011: για δραστηριότητες κατάρτισης που αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2011
Κύκλος 3: 15/09/2011: για δραστηριότητες κατάρτισης που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2012

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Επισκέφτεστε τη βάση δεδομένων των δραστηριοτήτων κατάρισης. Υπάρχουν εκατοντάδες διαθέσιμες δραστηριότητες, οι περισσότερες είναι στα Αγγλικά και προσφέρουν από σεμινάρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ως πολύ συγκεκριμένα θέματα όπως π.χ. η διδασκαλία τραγουδιών σε παιδιά. Μπορείτε στα κριτήρια αναζήτησης να επιλέξετε ανάλογα με το θέμα ή ανάλογα με τη χώρα που θα θέλατε να πάτε ή ακόμη και ανάλογα με τις ημερομηνίες. Αρχικά είναι καλύτερο να μην βάλετε πολλούς περιορισμούς στα κριτήρια για να δείτε τι υπάρχει και στη συνέχεια μπορείτε να επικεντρωθείτε περισσότερο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δραστηριότητες που αναφέρουν μόνο το πρόγραμμα Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων) δεν είναι επιλέξιμες για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Αφού επιλέξετε μία δραστηριότητα επικοινωνείτε με το διοργανωτή/φορέα για να σας στείλει την προ-εγγραφή (pre-registration). Επειδή οι διοργανωτές γνωρίζουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, σας στέλνουν το αντίστοιχο έντυπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (είναι αποδεκτό από το Ι.Κ.Υ.).
  • Στη συνέχεια συμπληρώνετε την αίτηση και την υποβάλλετε πρώτα ηλεκτρονικά στο Ι.Κ.Υ. Από το 2010 χρησιμοποιείται συγκεκριμένος τύπος αίτησης (e-form) που αφού υποβληθεί φεύγει η λέξη DRAFT από το έγγραφο και δίνεται ηλεκτρονικός κωδικός. Το ίδιο έντυπο αφού το εκτυπώσετε το υποβάλλετε στο Ι.Κ.Υ. μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό και απλό φωτοαντίγραφο τίτλου γλωσσομάθειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το έντυπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από το διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου

Μπορείτε να δείτε αιτήσεις εκπαιδευτικών από τα Δωδεκάνησα που έχουν υποβάλει αίτηση εδώ.Application Eurodidaweb

Αφήστε μια απάντηση