Πτυχία ΤΕΙ που οδηγούν σε διορισμό στην εκπαίδευση

ΠΤΥΧΙΑ ΤΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) ή Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή Τοπογραφίας ΤΕΙ.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) ή Μηχανολογίας ΤΕΙ ή Ναυπηγικής ΤΕΙ.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) ή Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή Ενεργειακής Τεχνικής ΤΕΙ ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕΙ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ) ή Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕΙ.

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών  ή Γραφιστικής  ή Διακοσμητικής  ή Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Ευρημάτων  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΜΑRΚΕΤΙΝG)

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Εμπορίας και Διαφήμισης.

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΛΙΕΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Πτυχίο Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων  ή Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων  ή Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Ζωικής Παραγωγής  ή Φυτικής Παραγωγής  ή Δασοπονίας  ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  ή ΙχθυοκομίαςΑλιείας ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Νοσηλευτικής  ή Μαιευτικής  ή Επισκεπτών Υγείας ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πτυχίο Εργασιοθεραπείας  ή Φυσικοθεραπείας  ή Εργοθεραπείας  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ)

Πτυχίο Πλοιάρχων  ή Ραδιοτηλεγραφητών  ή Δοκίμων Αξιωματικών καταστρώματος  ή Δοκίμων Αξιωματικών Ασυρμάτου  της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΣΔΕΝ) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

Πτυχίο Οδοντοτεχνικής  ή Οδοντικής Τεχνολογίας ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πτυχίο Οχημάτων ΤΕΙ.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

Πτυχίο Τεχνολογίας, Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών ή Διατροφής ή Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Πτυχίο Αισθητικής  ή Αισθητικής και Κοσμητολογίας  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων  ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών  ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών  ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης  ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  ή Βιομηχανικής Πληροφορικής  ή Αυτοματισμού  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργίας  ή Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων  ΑΕΙ Τεχνολογικού τομέα ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Πηγή: Έρευνα του Χρήστου Κάτσικα, Φεβρουάριος 2009

Αφήστε μια απάντηση