Βάσεις 2008-2009 3ου πεδίου, Μετεγγραφές, Ιστοσελίδες σχολών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3. Επιστήμες Υγείας


Κωδ.
Μηχ.

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ

ΙΔΡ.

ΠΟΛΗ

Ε.Μ.

Βάση
2009

Βάση
2008

Αντιστοιχία με σχολή/ τμήμα:

  • μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις,
  • αντίστοιχα μεταξύ τους τμήματα που εδρεύουν σε Αττική και Θεσσαλονίκη δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 15422
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 17220
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15214
295 Ιατρικής ΑΕΙ Αθήνα 19476 19306 «Ιατρικής» Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης,  Κρήτης και Θεσσαλίας
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19436 19257
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19431 19191
297 Ιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 19360 19145 «Ιατρικής» Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης,  Κρήτης και Θεσσαλίας
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19336 18923
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19299 18867
299 Ιατρικής ΑΕΙ Πάτρα 19240 19037 «Ιατρικής» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θράκης,  Κρήτης και Θεσσαλίας
300 Ιατρικής Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα 19150 18895 «Ιατρικής» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης,  Κρήτης
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19131 18872
303 Οδοντιατρικής ΑΕΙ Αθήνα 19128 18857 ΟδοντιατρικήςΘεσσαλονίκης
301 Ιατρικής ΑΕΙ Ιωάννινα 19105 18872 «Ιατρικής» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Θράκης,  Κρήτης και Θεσσαλίας
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19104 19094
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19078 18693
305 Οδοντιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 19069 18811 ΟδοντιατρικήςΑθηνών
304 Ιατρικής Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο 19034 18773 «Ιατρικής» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης και Θεσσαλίας
302 Ιατρικής Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη 19006 18713 «Ιατρικής» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης και Θεσσαλίας
291 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18948 18668 «Φαρμακευτικής» Αθηνών, Πατρών.
289 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Αθήνα 18939 18679 «Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης και Πατρών.
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18929 18645
293 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Πάτρα 18836 18591 «Φαρμακευτικής» Αθηνών, Θεσσαλονίκης
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθήνα 18831 18762 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
307 Κτηνιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18690 18406 «Κτηνιατρικής» Θεσσαλίας
277 Βιολογίας ΑΕΙ Αθήνα 18599 18331 «Βιολογίας» Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κρήτης
308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας ΑΕΙ Καρδίτσα 18475 18216 «Κτηνιατρικής» Θεσσαλονίκης
279 Βιολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18333 18139 «Βιολογίας» Αθηνών, Πατρών, Κρήτης
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18098 18112
281 Βιολογίας ΑΕΙ Πάτρα 18008 17896 «Βιολογίας» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης
282 Βιολογίας Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο 17835 17640 «Βιολογίας» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη 17577 17429 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
306 Νοσηλευτικής ΑΕΙ Αθήνα 17158 17068 «Νοσηλευτικής» Πελοποννήσου
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα 16920 16872 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16853 17394
615 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 16634 16261 Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης, Πάτρας (Αίγιο), Λαμίας
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ Ιωάννινα 15956 15975 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
719 Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15881 15651 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης (Σητεία), Λάρισας (Καρδίτσα)
617 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 15703 15582 Φυσικοθεραπείας Αθήνας, Πάτρας (Αίγιο), Λαμίας
190 Νοσηλευτικής Πελοποννήσου ΑΕΙ Σπάρτη 15636 15868 «Νοσηλευτικής» Αθηνών
618 Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρα 15043 15002 Λογοθεραπείας Ηπείρου (Ιωάννινα), Καλαμάτας
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 14959 18526
655 Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα 14662 14104 Μαιευτικής Θεσσαλονίκης, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
616 Φυσικοθεραπείας Πάτρας ΤΕΙ Αίγιο 14603 14545 Φυσικοθεραπείας Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας
619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 14574 14164 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
659 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμία 14411 14360 Φυσικοθεραπείας Αθήνας, Θεσσαλονίκης,Πάτρας (Αίγιο)
621 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα 14343 14262 Ιατρικών Εργαστηρίων Θεσσαλονίκης, Λάρισας
620 Λογοθεραπείας Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 14153 14235 Λογοθεραπείας Πάτρας, Καλαμάτας
657 Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14065 13794 Μαιευτικής Θεσσαλονίκης, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)
627 Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνα 13935 13517 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
623 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13848 13793 Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας, Λάρισας
663 Λογοθεραπείας Καλαμάτας ΤΕΙ Καλαμάτα 13767 Λογοθεραπείας Πάτρας, Ηπείρου (Ιωάννινα)
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα 13674 13650 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Θεσσαλονίκης
629 Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα 13541 13429 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
635 Οπτικής & Οπτομετρίας (Πρώην Οπτικής) ΤΕΙ Αθήνα 13526 13711 Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας (Αίγιο)
645 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα 13522 13277 Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Λαμίας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο), Καβάλας (Διδυμότειχο)
662 Μαιευτικής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 13318 Μαιευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13185 13169 Αισθητικής & Κοσμητολογίας Αθήνας
647 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13058 13187 Νοσηλευτικής Αθήνας, Πάτρας, Λάρισας, Λαμίας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο), Καβάλας (Διδυμότειχο)
633 Δημόσιας Υγιεινής ΤΕΙ Αθήνα 12990 12882 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
667 Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας ΤΕΙ Αθήνα 12811 12618 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
747 Διατροφής & Διαιτολογίας Λάρισας ΤΕΙ Καρδίτσα 12770 Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Σητεία)
625 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Λάρισα 12470 12550 Ιατρικών Εργαστηρίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης
628 Διατροφής & Διαιτολογίας Κρήτης ΤΕΙ Σητεία 12453 13106 Διατροφής & Διαιτολογίας Θεσσαλονίκης, Λάρισας (Καρδίτσα)
742 Οπτικής & Οπτομετρίας Πάτρας ΤΕΙ Αίγιο 12364 12616 Οπτικής & Οπτομετρίας Αθήνας
649 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Πάτρα 12356 12375 Νοσηλευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο), Καβάλας (Διδυμότειχο)
651 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λάρισα 11967 11986 Νοσηλευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λαμίας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο), Καβάλας (Διδυμότειχο)
654 Νοσηλευτικής Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 11851 11736 Νοσηλευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Λαμίας, Κρήτης (Ηράκλειο), Καβάλας (Διδυμότειχο)
652 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμία 11736 11619 Νοσηλευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο), Καβάλας (Διδυμότειχο)
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΑΕΙ Λήμνος 11685 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
653 Νοσηλευτικής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11531 11480 Νοσηλευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Λαμίας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Καβάλας (Διδυμότειχο)
744 Νοσηλευτικής Καβάλας ΤΕΙ Διδυμότειχο 11487 11455 Νοσηλευτικής Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Λαμίας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο)

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αντιστοιχίες ΤΕΙ Aντιστοιχίες AEI

Αφήστε μια απάντηση