Βάσεις 2008-2009 5ου πεδίου, Μετεγγραφές, Ιστοσελίδες σχολών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης


Kωδ.

Μηχ.

ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ

ΙΔΡ.

ΠΟΛΗ

ΕΜ

Βάση
2009

Βάση
2008

Αντιστοιχία με σχολή/ τμήμα:

  • μόνο για τμήματα που εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις,
  • αντίστοιχα μεταξύ τους τμήματα που εδρεύουν σε Αττική και Θεσσαλονίκη δεν υπάγονται στις διατάξεις για μετεγγραφή
610 Τουριστικών Επιχειρήσεων Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα (*) Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά (Σπέτσες)
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19455 19306
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /β ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 19032 18374
867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18989 18883
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18553 18325
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 18536 18474 «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» Πειραιώς και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» Μακεδονίας
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 18484 18177
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 18431 18265 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 18424 18125
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18358 18208 «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» Οικονομικού Αθηνών «Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» Πειραιώς
313 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικ. Π. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 18158 17941 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πειραιώς, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Μακεδονίας, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πατρών,  Αιγαίου, Θράκης
865 Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας (ΣΥΔ) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α (Πρώην 70 & 82) ΣΤ/ΑΣ Θεσσαλονίκη 17786 17605
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ Πειραιάς 17783 17645 «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» Οικονομικού Αθηνών και «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» Μακεδονίας
312 Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 17779 17616 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
869 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17726 17765
314 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 17653 17687 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
322 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17448 17382 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Οικονομικού Αθηνών, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πειραιώς, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πατρών,  Αιγαίου, Θράκης
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 17433 18052
317 Οικονομικών Επιστημών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 17346 17244 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
316 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ Πειραιάς 17286 17258 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Οικονομικού Αθηνών, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Μακεδονίας, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πατρών,  Αιγαίου, Θράκης
157 Ναυτιλιακών Σπουδών ΑΕΙ Πειραιάς (*) 17113 16803 «Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών» Αιγαίου
150 Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. Σπουδών Οικ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 16952 16810 «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» Παντείου και Πειραιώς, Μακεδονίας και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» Θράκης
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 16941 17909
315 Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ Πειραιάς 16938 16978 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθήνα 16853 16419 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
161 Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών Μακεδονίας (Πρώην Διεθνών & Ευρωπ. Οικον. & Πολ. Σπουδών Μακεδονίας) ΑΕΙ Θεσσαλονίκη (*) 16524 16149 «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» Οικονομικού Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» Παντείου και Πειραιώς και «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης» Θράκης
309 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Αθήνα 16512 16481 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
352 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ Πάτρα 16495 16297 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Οικονομικού Αθηνών, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πειραιώς, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Μακεδονίας, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Αιγαίου, Θράκης
311 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 16472 16408 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΑΕΙ Πειραιάς 16361 16290 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
872 Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 15963 17068
350 Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας ΑΕΙ Βόλος 15942 15847 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης και Πελοποννήσου
319 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Πάτρα 15887 15921 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΕΙ Πειραιάς 15834 15852 «Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών» Αιγαίου
345 Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ Ιωάννινα 15781 15704 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου ΑΕΙ Αθήνα 15516 15619 «Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης» Στερεάς Ελλάδος
176 Βαλκανικών, Σλαβ. & Ανατολ. Σπουδών Μακεδονίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 15400 15279 Σλαβικών Σπουδών Αθήνας
361 Οικονομικών Επιστημών Πελοποννήσου ΑΕΙ Τρίπολη 15361 15458 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας
124 Δημόσιας Διοίκησης Παντείου ΑΕΙ Αθήνα 15351 15476 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης ΑΕΙ Ρέθυμνο 15266 15233 «Οικονομικών Επιστημών» ή «Οικονομικής Επιστήμης» Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Οικονομικού Αθηνών, Πειραιώς, Μακεδονίας, Πατρών, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γεωπ. Παν. Αθήνας ΑΕΙ Αθήνα 15183 15127 «Αγροτικής Ανάπτυξης» Θράκης και «Γεωπονίας» Θεσσαλονίκης (μόνο για την κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας)
320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου ΑΕΙ Χίος 14802 15010 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Οικονομικού Αθηνών, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πειραιώς, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Μακεδονίας, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πατρών,  Θράκης
374 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή 14627 «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Οικονομικού Αθηνών, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πειραιώς, «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» Μακεδονίας, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πατρών,  Αιγαίου
364 Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών Μακεδονίας ΑΕΙ Έδεσσα 14618 15169 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
559 Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιάς 14599 14772 Λογιστικής Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
191 Περιφερειακής Οικ. Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΕΙ Λειβαδιά 14524 14763 «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» Παντείου
581 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Αθήνα 14444 14799 Εμπορίας & Διαφήμισης Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ιεράπετρα), Λαμίας (Άμφισσα), Πάτρας (Αμαλιάδα)
349 Διεθνών Οικον. Σχέσεων & Ανάπτυξης Θράκης ΑΕΙ Κομοτηνή 14427 14686 «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» Οικονομικού Αθηνών, «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» Παντείου, Πειραιώς και Μακεδονίαςκών Σχέσεων και Ανάπτυξης» Θράκης
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνα 14357 14608 Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Αιγαίου ΑΕΙ Χίος 14234 14504 «Ναυτιλιακών Σπουδών» Πειραιώς
365 Διοίκησης Τεχνολογίας Μακεδονίας ΑΕΙ Νάουσα 14156 14518 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
561 Λογιστικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14033 14090 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιάς 13957 14338 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
583 Εμπορίας & Διαφήμισης ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13689 13756 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας, Κρήτης (Ιεράπετρα), Λαμίας (Άμφισσα), Πάτρας (Αμαλιάδα)
631 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνα 13524 13711 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Καλαμάτας
603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνα (*) 13244 13346 Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά (Σπέτσες), Ηπείρου(Ηγουμενίτσα)
563 Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρα 13147 13462 Λογιστικής Πειραιά, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 13124 14303
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Γεν. Σειρά ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12314 10969
577 Λογιστικής ΤΕΙ Χαλκίδα 12228 12851 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
871 Τμήμα Ανθυποπυραγών (Πυροσβέστες) Ειδ. Κατ. ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 12084
353 Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης ΑΕΙ Ορεστιάδα 11835 12023 «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» Αθηνών, «Γεωπονίας» Θεσσαλονίκης (μόνο για υην κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας)
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 11741 13516
346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο 11558 12927 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Ιωαννίνων ΑΕΙ Αγρίνιο 11537 11986 «Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» Θεσσαλονίκης «Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» Θράκης
589 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρα 11487 11858 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
565 Λογιστικής ΤΕΙ Λάρισα 11280 11970 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
614 Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος (*) 11273 11153
597 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδα 11238 12050 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
730 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 11209 11287 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι)
613 Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΤΕΙ Ρόδος (*) 11141 11008
607 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρα (*) 11087 10627 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πειραιά (Σπέτσες), Ηπείρου(Ηγουμενίτσα)
609 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισα (*) 11028 11050 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Πειραιά (Σπέτσες), Ηπείρου(Ηγουμενίτσα)
611 Τουριστικών Επιχειρήσεων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο (*) 11020 11082 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά (Σπέτσες), Ηπείρου(Ηγουμενίτσα)
604 Τουριστικών Επιχειρήσεων Πειραιά ΤΕΙ Σπέτσες (*) 11011 11058 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ηπείρου(Ηγουμενίτσα)
741 Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Αργοστόλι 10878 11134 Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Δυτ. Μακεδονίας (Καστοριά)
598 Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων & Οργανώσεων ΤΕΙ Μεσολόγγι 10692 11058 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πελοποννήσου ΑΕΙ Σπάρτη 10669 12105 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
602 Εφαρμογών Ξ. Γλωσσών στη Διοίκ. & στο Εμπόρ. Ηπείρου ΤΕΙ Ηγουμενίτσα (*) 10607 10690 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
749 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Γρεβενά 10434 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας
605 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη (*) 10395 10981 Τουριστικών Επιχειρήσεων Αθήνας, Κρήτης (Ηράκλειο), Λάρισας, Πάτρας, Πειραιά (Σπέτσες), Ηπείρου(Ηγουμενίτσα)
580 Διεθνούς Εμπορίου Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Καστοριά 10205 9501 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
527 Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Κρήτης ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 10144 9431 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
728 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων ΤΕΙ Πάτρα 10123 10597 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)
575 Λογιστικής ΤΕΙ Σέρρες 10111 10748 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
870 Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (Πρώην 84) ΣΤ/ΑΣ Αθήνα 10104 10057
732 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα 10068 10583 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Καλαμάτας
731 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Καλαμάτα 10059 9859 Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Ηπείρου (Πρέβεζα)
729 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία ΤΕΙ Μεσολόγγι 10006 9252 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Πάτρας (Αμαλιάδα), Ιονίων Νήσων (Λευκάδα), Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)
584 Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕΙ Καλαμάτα 10003 9661 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
578 Λογιστικής Ηπείρου ΤΕΙ Πρέβεζα 9969 9675 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Κρήτης (Ηράκλειο)
526 Εμπορίας & Διαφήμισης Κρήτης ΤΕΙ Ιεράπετρα 9966 9275 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λαμίας (Άμφισσα), Πάτρας (Αμαλιάδα)
558 Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 9962 10007 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
733 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Λευκάδα 9951 10060 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Πάτρας (Αμαλιάδα), Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά), Μεσολογγίου
525 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Πάτρας ΤΕΙ Αμαλιάδα 9924 9615 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Ιονίων Νήσων (Λευκάδα), Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά), Μεσολογγίου
567 Λογιστικής Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 9893 10167 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα)
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Χαλκίδας ΤΕΙ Θήβα 9805 9842 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Δυτ. Μακεδονίας (Γρεβενά)
549 Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων Θεσ/νικης ΤΕΙ Κατερίνη 9655 8868 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
530 Επιχειρησιακής Πληροφορικής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Γρεβενά 9652 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
746 Εμπορίας & Διαφήμισης Πάτρας ΤΕΙ Αμαλιάδα 9650 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ιεράπετρα), Λαμίας (Άμφισσα)
596 Διοίκησης Επιχειρήσεων Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 9635 9220 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
590 Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιόνιων Νήσων ΤΕΙ Ληξούρι 9581 9794 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Κρήτης (Ηράκλειο)
734 Εφαρμ. Πληροφ. στη Διοίκηση & στην Οικονομία Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Γρεβενά 9581 9928 Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκ. & στην Οικονομία Πάτρας (Αμαλιάδα), Ιονίων Νήσων (Λευκάδα), Μεσολογγίου
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισα 9543 10694 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
569 Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλα 9473 8853 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σέρρες 9407 8988 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 9320 9834 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι)
745 Εμπορίας & Διαφήμισης Λαμίας ΤΕΙ Αμφισσα 9302 9724 Εμπορίας & Διαφήμισης Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ιεράπετρα), Πάτρας (Αμαλιάδα)
594 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτα 9284 9467 Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας Αθήνας
582 Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισα 9269 10013 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
543 Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων (Πρώην Διοίκησης Γεωργ. Εκμεταλλεύσεων) ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 9253 10024 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλα 9089 9444 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Λάρισας, Σερρών, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ιόνιων Νησιών (Ληξούρι), Κρήτης (Ηράκλειο)
751 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων ΤΕΙ Αγ. Νικόλαος 9075 Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληρ/κών Συστημάτων Πάτρας
571 Λογιστικής Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Κοζάνη 9052 9255 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
579 Λογιστικής ΤΕΙ Μεσολόγγι 8998 8879 Λογιστικής Πειραιά, Πάτρας, Χαλκίδας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Σερρών, Καβάλας, Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Πρέβεζα), Κρήτης (Ηράκλειο)
726 Εμπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγρ. Προϊόντων Δυτ. Μακεδ. ΤΕΙ Φλώρινα 8946 9301 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
586 Διαχείρισης Πληροφοριών ΤΕΙ Καβάλα 8871 8851 ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
710 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηπείρου (Πρώην Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Ηπείρου) ΤΕΙ Αρτα 8818 8531 Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισας, Καλαμάτας (Σπάρτη)


Ε.Μ. Ειδικά Μαθήματα

** Συντελεστής 2 για τα τμήματα και τις κατευθύνσεις Ξένων Φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Πανεπιστημίου.

** Συντελεστής 2 για τα τμήματα που απαιτούνται τα μαθήματα Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

** Συντελεστής 2 για τα ΤΕΦΑΑΑ

*Συντελεστής 1 για τα λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κ.λπ. ή  Ελεύθερο Σχέδιο όπως το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αντιστοιχίες ΤΕΙ Aντιστοιχίες AEI

Αφήστε μια απάντηση