Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-24

Στο ΓΕΛ Αντιμάχειας υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2023-24 τα παρακάτω οκτώ προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων με επιτυχία. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα αρχεία για τα παραγόμενα του κάθε προγράμματος:

01. Ανακύκλωση τα χρήσιμα & τα άχρηστα υλικά

02. Ο Κήπος του Ιπποκράτη

03. Φιλαναγνωσία

04. Οργάνωση Βιβλιοθήκης

05. Παιδεία στα μέσα και την πληροφορία – Ψηφιακός γραμματισμός

06. Επιστήμη και Χειροτεχνία

07. Επαγελματικός Προσανατολισμός Α2

08. Σχολική Θεατρική Ομάδα