Πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Για τους υποψήφιους των ΤΕΦΑΑ παρακαλούμε να μελετήσετε την παρακάτω εγκύκλιο.

Επιγραμματικά, υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 

Έγγραφα :

ΕΞΕ – 41020 – 2024 – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΦΑΑ 2024