Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού

Ανακοινώνεται η δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Για περισσότερα παρακαλούμε διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους: