Ανακοινώνεται η λειτουργία έξι (6) δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του αγροτοδιατροφικού τομέα

Σας γνωρίζουμε ότι στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λειτουργούν έξι (6) δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) με τις κάτωθι επτά (7) ειδικότητες Σ.Α.Ε.Κ. του αγροτοδιατροφικού τομέα:

Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό Κάλυψη
Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου
Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογές σε Ξύλινες Κατασκευές

 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι ο κύριος φορέας Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και συμβάλλει αποφασιστικά στον σχεδιασμό της
εθνικής πολιτικής στον τομέα αυτό, με βασική του αποστολή την οργάνωση και υποστήριξη της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει στους σημερινούς αλλά και τους
αυριανούς απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα. Προάγει τις επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες
και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα, με τη διαρκή μετάδοση
επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων, για την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών
παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
Οι Σ.Α.Ε.Κ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στη μεταδευτεροβάθμια αρχική επαγγελματική κατάρτιση
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος του ν. 4763/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη
δημοσίευση του ν. 5082/2024), έχουν δημόσιο χαρακτήρα και απευθύνονται σε αποφοίτους της μη
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάτοχους ισότιμων τίτλων.
Οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές και τα εργαστήρια, προσφέροντας
στους καταρτιζόμενους με την υψηλή ποιότητα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και την
πολυετή εμπειρία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, όλα τα εφόδια που
θα χρειαστούν για να γίνουν περιζήτητοι επαγγελματίες.
Τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε:
– πλήρως σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια,
– παραγωγικές μονάδες μικρής κλίμακος που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις τους όπως τυροκομείο,
οινοποιείο, θερμοκήπια, βουστάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο, γεωργικά μηχανήματα, εργαστήριο
ξυλογλυπτικής, κ.α., καθώς και σε
– αγρούς, αμπελώνα, κήπους κ.α. που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των Σ.Α.Ε.Κ…
Σε ορισμένο αριθμό καταρτιζόμενων, που η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εκτός του νομού της
έδρας της Σ.Α.Ε.Κ., παρέχεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δωρεάν στέγαση και σίτιση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα σχολεία ευθύνης σας (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ),
για την δυνατότητα των μαθητών τους να φοιτήσουν στις Σ.Α.Ε.Κ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Οι εγγραφές γίνονται με την υποβολή:
– παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή/και
– αίτησης στη Σ.Α.Ε.Κ. του ενδιαφέροντος τους.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ: http://www.elgo.gr

 

Για περισσότερα :

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΣΑΕΚ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

19047 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΕΥΘ. Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΑΕΚ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ