Συμβόλαιο Εκδρομής ΓΕΛ Αντιμάχειας στη Βαρκελώνη 2024

Επισυνάπτεται το συμβόλαιο της Εκδρομής του ΓΕΛ Αντιμάχειας στη Βαρκελώνη για το σχολικό έτος 2023-2024.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ