Ωρολόγιο πρόγραμμα από 12 Σεπτεμβρίου 2023

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΓΕΛ Αντιμάχειας από 12 Σεπτεμβρίου 2023.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 12-09-23 on Scribd