Παραλαβή κωδικού για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές της Γ Λυκείου

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι μαθητές της Γ Λυκείου που φοίτησαν φέτος, καθώς και οι υποψήφιοι με το 10% των προηγούμενων 2 ετών να προσέλθουν στο ΓΕΛ Αντιμάχειας μέχρι και τις 30 Ιουνίου για τον ορισμό του κωδικού τους για το μηχανογραφικό δελτίο.

Να ενημερώσουμε ότι το Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή Δημοσίων Ι.Ε.Κ. μπορούν να το υποβάλλουν ΟΛΟΙ οι μαθητές ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ