Προκύρηξη για την εισαγωγή σπουδαστών/-στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Εκδόθηκε η προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούμε να τη διαβάσουν προσεκτικά, ειδικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις προθεσμίες που πρέπει να κατατεθούν.

Πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως από την 17-03-2023 μέχρι και την 27-04-2023 ημέρα Πέμπτη σε οποιαδήποτε ΑΕΝ.

Την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ.