Πρόγραμμα ΓΕΛ Αντιμάχειας από 31 Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα του ΓΕΛ Αντιμάχειας για κάθε τμήμα από τις 31 Οκτωβρίου 2022 μπορείτε να το δείτε εδώ.