Δήλωση εμβολιασμού, νόσησης και self-test στην πλατφόρμα Εdupass από 1η Νοεμβρίου

Από 1η Νοεμβρίου είναι υποχρεωμένοι:

Όλοι οι μαθητές που έχουν εμβολιαστεί να το δηλώσουν στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και να εκτυπώσουν το αποδεικτικό, καθώς και να το έχουν μαζί τους στο σχολείο μία φορά.

Οι μαθητές που έχουν νοσήσει εντός εξαμήνου να το δηλώσουν στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και να εκτυπώσουν το αποδεικτικό, καθώς και να το έχουν μαζί τους στο σχολείο μέχρι τη λήξη του εξάμηνου.

Όλοι οι μαθητές που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει κάθε Δευτέρα και Πέμπτη να κάνουν το self-test ή rapid test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα edupass.gov.gr .

Για επιπλέον οδηγίες μπορείτε να δείτε το παρακάτω άρθρο : https://edupass.gov.gr/Edupass_SCH_FAQs_v1.0_31102021.pdf