Εξέταση ειδικών μαθημάτων (συνολικό-πρώτο αρχείο) και μαθημάτων μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες (δεύτερο αρχείο)Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου