Ε.Κ.Φ.Ε

DSCF2072

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Αρκαδίας είναι κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων και σύμβουλος για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο Νομού. Βρίσκεται στο Γενικό Λύκειο Τεγέας και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου είναι ο κ. Κρατημένος Ιωάννης.