Άρθρα κατηγορίας ΚΕΘΙ

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Πειραματικό Λύκειο Πατρών

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Πειραματικό Λύκειο Πατρών στα πλαίσια της «Ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και παρεμβατικών προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων»

Κατηγορίες: ΚΕΘΙ | Γράψτε σχόλιο