Ενημέρωση των μαθητών/τριών για τα μέτρα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Την Τετάρτη 4-4-2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας έγινε παρουσίαση των μέτρων πρόληψης της ασθένειας από τη γιατρό κα Χαρά Λάζαρη και τα μέλη του ομίλου Εθελοντών κατά του καρκίνου Νομού Αχαΐας.

Η παρακάτω παρουσίαση μας παραχωρήθηκε ευγενώς προς δημοσίευση από τη γιατρό κα. Χαρά Λάζαρη.

Σημείωση:


Το Παράρτημα Ν. Αχαΐας του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω» ιδρύθηκε στην Πάτρα το 2001 με σκοπό την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, την εκπαίδευση της κοινότητας σε θέματα καρκίνου και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.

Κατηγορίες: Εκδηλώσεις δραστηριότητες, Εκδηλώσεις Δραστηριότητες 2011-2012. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.