Τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή των εγγραφών των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια

Με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας, τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή των εγγραφών των επιτυχόντων στα ΑΕΙ. Πλέον δεν απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN που αποστέλλονταν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το οποίο δήλωναν οι νέοι φοιτητές στη φόρμα των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας.

Κατά τη διαδικασία παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην αποστολή του κωδικού με αποτέλεσμα να μη μπορούν να προχωρήσουν οι φοιτητές στο επόμενο βήμα και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Όσον αφορά τον αριθμό των επιτυχόντων που έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονική εγγραφή τις τρεις μέρες που «άνοιξε» το σύστημα, αυτός ανέρχεται στις 41.654. Καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι η 12η Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων δεν απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών παρά μόνο η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής  που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου.

Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων 2016

Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων 2016

εδώ

Για τις εγγραφές των επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 στα Τμήματα Επιτυχίας τους στα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, καθώς και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τα Τμήματα της Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς να απαιτείται καμία αποστολή δικαιολογητικών στις Γραμματείες των Τμημάτων Επιτυχίας.

Από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Επιτυχόντες Γενικού Λυκείου Κάτω Αχαΐας 2016

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο παιδείας σήμερα 24/08/2016 τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δείτε τους επιτυχόντες του ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 2016 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 2016 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2014)

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ!


 Δείτε τους επιτυχόντες απόφοιτους 2016
ΑΛΕΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΔΗΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΠΥΡΟΣΒ ΑΚΑΔ
ΔΙΔΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΑΝΑΣΑ ΑΡΓΥΡΗ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑ ΜΥΡΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΛΟΚΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΚΡΟΥΣΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΙΦΟΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΟΥΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΚΤΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΛΥΒΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤΥΝ ΣΧΟΛ
ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΡΕΣΟΥΛΑΙ ΑΝΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΣΑΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΟΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
ΦΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Την Τετάρτη 24/08/16 τα αποτελέσματα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε συνέντευξη τύπου θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί στην αίθουσα «Έλλη Παπά» του υπουργείου (αίθουσα 101, ισόγειο).

Από τις 11 η ώρα το πρωί της Τετάρτης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας

α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους

β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, στα οποία θα αναρτηθούν εντός της ίδιας ημέρας.

Απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στα ΑΕΙ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας απλουστεύτηκε η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων (κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου) στα τμήματα και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση καταργείται η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (ήτοι απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης), το οποίο απαιτείται ως δικαιολογητικό  στη διοικητική διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. Φ253/139098/Α5/7.09.2015 (ΦΕΚ 1882/Β΄/8.09.2015) απόφαση.
Καταργείται η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου της Βεβαίωσης Πρόσβασης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2929/2001 και ισχύει, το οποίο, ομοίως, απαιτείται ως δικαιολογητικό στη διοικητική διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ίδια ως άνω Απόφαση.

Από Τετάρτη 20-7-2016 μπορείτε να δείτε και πάλι το μηχανογραφικό σας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ότι από την Τετάρτη 20-7-2016 χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας θα μπορούν να έχουν και πάλι πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://exams.it.minedu.gov.gr) μόνο για να βλέπουν, να αποθηκεύουν ή να εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη μορφή του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Παράδοση βεβαιώσεων βαθμολογίας στους υποψήφιους 2016

Οι βεβαιώσεις βαθμολογίας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα παραδίνονται στους υποψήφιους απο αύριο Παρασκευή 8/7/16 και ώρα 09:00 έως 13:00.

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ότι οι διαδικασίες για την ηλεκτρονική υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 8-7-2016.

Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει Μηχανογραφικό Δελτίο.

Τα στατιστικά των μορίων και βαθμού πρόσβασης σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 2016

Στατιστικά στοιχεία επί του συνολικού αριθμού των μορίων που συγκέντρωσαν, μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία επί του συνολικού αριθμού των μορίων που συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Από 6 Ιουλίου οι βεβαίωσεις συμμετοχής στις πανελλαδικές 2016

Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής που θα περιλαμβάνει τους γραπτούς βαθμούς όλων των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού ή Ειδικότητας και Ειδικά Μαθήματα) καθώς και το σύνολο των μορίων ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Η έκδοσή της θα γίνει από τις 6-7-2016, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, που αναμένεται να ανακοινωθούν στις 5-7-2016.

Δείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας εδώ.

Σχετικά άρθρα:

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για τα μηχανογραφικά 2016