Ερευνητικές εργασίες 2013-2014

Ερευνητικές εργασίες 2013-2014

  • Ναρκωτικά, Αλκοόλ, Κάπνισμα: Εθισμός, Συνέπειες, Αντιμετώπιση, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Χρυσανθακοπούλου Βασιλική, ΠΕ04.04.

  • Νηστεία και Διατροφή, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Πιτσή Ελένη, ΠΕ01.
  • «Ενδοοικογενειακές σχέσεις και εφηβεία», με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Γλεντζή Χριστίνα, ΠΕ18.02.