Εργαστηριακή Άσκηση Φυσικής Θετικής/Τεχνολογικής Κατ/σης
Υπολογισμός Ροπής Αδράνειας σφαίρας
Σφαέλος Ι.- Φύττας Γ.

 

Υπολογισμός ροπής αδράνειας

 

Υπολογισμός ροπής αδράνειας

Μάθημα φυσικής

 

(Σφαέλος Ι., Φύττας Γ.)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 

Μελέτη Στάσιμων Κυμάτων σε Σωλήνα, Προσδιορισμός της Ταχύτητας του Ήχου στον ΑέραΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ