9η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς

Η 9η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, με
ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς την
ημερομηνία αυτή το 2003 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της
Διαφθοράς.
Η διαφθορά αποτελεί ένα εξαιρετικά διαδεδομένο φαινόμενο διεθνώς με επώδυνες και
σκληρές συνέπειες για την κοινωνία και το κράτος δικαίου. Είναι η βασική αιτία για την
κατασπατάληση των δημόσιων πόρων, αυξάνει τις οικονομικές ανισότητες, μειώνει την
ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και παρεμποδίζει την οικονομική
ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.
Ένας από τους επιχειρησιακούς πυλώνες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών στα θέματα ακεραιότητας και
καταπολέμησης της διαφθοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επένδυση στο νέο δυναμικότης χώρας, στους πολίτες του σήμερα και του αύριο, οι οποίοι θα έχουν σωστή ενημέρωση γύρω από τα θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας και θα πρωτοστατήσουν στη δημιουργία κοινωνικών συνθηκών και παραδειγμάτων που δεν θα ευνοούν την εκδήλωση φαινομένων απάτης και διαφθοράς στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση