Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα της Α΄ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Τρίπολης

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται κατά το τρέχον σχολικό έτος σε δυο τμήματα της Α΄ Λυκείου με θέμα «Μαθηματικά και Τέχνη» . Έτσι προγραμματίστηκε εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών στην Αθήνα με στόχο την παρακολούθηση του μορφωτικού προγράμματος «Μαθηματικά Επιστήμη και Τέχνη» στο Μουσείο Ηρακλειδών.

Το Μουσείο, χρονολογείται από το 1898 και είναι ένα από τα ωραιότερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, από τα ελάχιστα που διασώθηκαν στην Αθήνα.

Στο  πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε πραγματοποιείται μια διαδρομή στα θεμέλια της επιστημονικής σκέψης, σε συνδυασμό με τις γνωστές διαδρομές «Από την αισθητική της Τέχνης στη Λογική των Μαθηματικών». Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πορεία αναζήτησης της διασύνδεσης Επιστήμης, Τέχνης και Μαθηματικών, μέσα από δραστηριότητες που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση με διαδραστικά και παραστατικά εκθέματα εκλαΐκευσης και κατανόησης της επιστημονικής σκέψης, καθώς και επιλεγμένα έργα Τέχνης από τα σημαντικότερα εικαστικά ρεύματα.

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος:

Μέρος Α : (διάρκειας 50 λεπτών) Περιήγηση – ελεύθερη αλληλεπίδραση με τα εκθέματα υπό την διακριτική καθοδήγηση ειδικά εκπαιδευμένου καθηγητή με σκοπό την δημιουργία γόνιμων προβληματισμών.

Μέρος Β: (διάρκειας 50 λεπτών) Παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένης για κάθε τμήμα θεματικής ενότητας στις αίθουσες διαλόγου και αλληλεπίδρασης, με χρήση πολυμέσου εξοπλισμού και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων.

Ανατροφοδότηση-αξιολόγηση (διάρκειας 10 λεπτών) Συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολόγιου με εντυπώσεις-υποδείξεις.

Οι ενότητες είχαν επιλεγεί από την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Λουμπαρδιά Αγγελική που υλοποιεί το πολιτιστικό πρόγραμμα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του προγράμματος για τα τμήματα που εντάσσονται σε αυτό και για τους υπόλοιπους μαθητές ώστε να είναι σύμφωνες με τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους και την ύλη των Μαθηματικών της τάξης τους και κυρίως της Γεωμετρίας.

Οι ενότητες που παρακολούθησαν οι μαθητές είναι οι έξης:

«Οι οφθαλμαπάτες στην τέχνη και η γεωμετρική αλήθεια»,

«Τα μαθηματικά στην φύση και την τέχνη»,

«Ο θαυμαστός κόσμος των fractals»,

«Προοπτικές αναπαραστάσεις του χώρου».

«Από τις πυθαγόρειες αρμονίες, στη συγκερασμένη κλίμακα» (μουσική και μαθηματικά)

«Παραλληλία και ομοιότητα»

Η ανάπτυξη των ενοτήτων δεν έγινε μετωπικά αλλά μέσω κατάλληλων ερωτήσεων προς τους μαθητές, αναπτύχτηκε γόνιμη συζήτηση με αποτέλεσμα να φτάνουν  κάθε φορά στο ζητούμενο συμπέρασμα. Τέτοιες δράσεις βοηθούν ιδιαίτερα τους μαθητές να αναπτύξουν θάρρος στην γνώμη τους, πρωτοβουλία ελεύθερης έκφρασης, παρρησία ακόμα και σε ένα περιβάλλον έξω από το γνώριμο περιβάλλον της τάξης τους αφήνοντας στην άκρη τυχόν ενδοιασμούς και αναστολές.

Οι μαθητές μας δέχτηκαν με χαρά την επίσκεψη σε ένα τέτοιο «διαφορετικό» μουσείο αφού μέχρι τώρα δεν είχαν επισκεφτεί κάτι αντίστοιχο. Η συμμετοχή τους σε διαδραστικά μαθηματικά παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή και το πείσμα τους μεγάλο στο να καταφέρουν να κερδίσουν ανώτερα επίπεδα. Η νέα γνώση που απέκτησαν εκεί ήταν ουσιαστική, γιατί ήταν βιωματική. Επίσης χαρακτήρισαν την εμπειρία τους ως μοναδική και κατέκτησαν πλούσια μαθηματικά νοήματα. Οι διαδοχικές πολλαπλές αναπαραστάσεις που είχαν μέσω ενός σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και ενός ειδικευμένου προσωπικού βοήθησαν στο να κεντριστεί  το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να συμμετάσχουν προσεκτικά σε όλες τις δραστηριότητες και να επιδείξουν αξιόλογη συμπεριφορά .

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτικά, Μαθηματικά, Ψυχαγωγία και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση