Σχολική Βιβλιοθήκη Βελεστίνου

Αχόρταγοι Αναγνώστες!!!…

Γενικά


Ο συγγραφέας Διονύσης Λεϊμονής στη Βιβλιοθήκη μας

Απρ 20118

Ο φιλόλογος και συγγραφέας Διονύσης Λεϊμονής επισκέφτηκε σήμερα τη βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος “Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής”. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β’ και Γ΄Λυκείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία για ένα δίωρο να συνομιλήσουν μαζί του και όχι μόνο. Ο συγγραφέας μίλησε για τη χαρά της γραφής και παρουσίασε το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο Το χαμένο ταίρι (εκδ. Ακρίτας) στους μαθητές. Αναφέρθηκε στις πηγές έμπνευσής του και τόνισε τη βαρύτητα της σχέσης συγγραφέα-αναγνώστη. Στη συνέχεια παρέσυρε τα παιδιά σ’ ένα δημιουργικό παιχνίδι γραφής με αφορμή το θέμα του βιβλίου του. Τα παιδιά έγραψαν σε πεζό αλλά και σε έμμετρο λόγο για ένα μοναδικό δικό τους “κουτί”, την εμφάνισή του και το περιεχόμενό του, ακούγοντας μουσικές της Μικράς Ασίας από ηχογραφήσεις της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας. Η συνάντηση έκλεισε με τις αναγνώσεις των κειμένων των μαθητών και μαθητριών και με τη βεβαιότητα ότι η λογοτεχνία κατέχει σπουδαία θέση στην καρδιά των νεαρών αναγνωστών και μελλοντικών – ίσως – συγγραφέων.

κάτω από: Γενικά | με ετικέτα  |  | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Διονύσιος Σολωμός

Μαρ 20114

Μικρό αφιέρωμα στο Διονύσιο Σολωμό πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πέρασε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την Α’ Λυκείου. Προβλήθηκε ταινία για τη ζωή και το έργο του ποιητή και οργανώθηκε έκθεση των έργων του καθώς και βιβλίων-περιοδικών για το Σολωμό. Επίσης ακούστηκαν απαγγελίες των ποιημάτων του και τραγούδια με μελοποιημένους στίχους του. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ωστόσο ήταν η εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στην ανάγνωση – δραματοποιημένη αφήγηση της Γυναίκας της Ζάκυθος.

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Φεβ 201115

Η Σχολική Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο πρόγραμμα που πραγματοποιείται φέτος στο σχολείο μας με θέμα: “Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής”. Στο εργαστήρι συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες της Β’ Λυκείου, οι οποίοι σε συνεργασία με τη φιλόλογο Αγγελική Χατζηκυριαζή και την υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης μυούνται στην τέχνη της γραφής και τη γοητεία της λογοτεχνίας. Στη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά θα ασχοληθούν με αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων ασκούμενοι στην κριτική τους και με τη συγγραφή δικών τους έργων γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας τεχνικές αφήγησης.

κάτω από: Γενικά | | 2 Σχόλια »

Καλές Γιορτές!

Δεκ 201022

ΤΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΔΩΡΑ

Ξένος του κόσμου και της σαρκός κατήλθεν την παραμονήν από τα ύψη συστείλας τας πτέρυγας, όπως τας κρύπτει θείος άγγελος. Έφερε δώρα από τα άνω βασίλεια, δια να φιλεύση τους κατοίκους της πρωτευούσης. Ήτον ο καλός άγγελος της πόλεως.

Εκράτει εις την χείραν εν άστρον και επί του στέρνου του έπαλλε ζωή και δύναμις και από το στόμα του εξήρχετο πνοή θείας γαλήνης. Τα τρία ταύτα δώρα ήθελε να μεταδώση εις όλους όσοι προθύμως τα δέχονται.

Εισήλθεν εν πρώτοις εις εν αρχοντικόν μέγαρον. Είδεν εκεί το ψεύδος και την σεμνοτυφίαν, την ανίαν και το ανωφελές της ζωής, ζωγραφισμένα εις τα πρόσωπα του ανδρός και της γυναικός και ήκουε τα δύο τέκνα να ψελλίζωσι λέξεις εις άγνωστον γλώσσαν. Ο Άγγελος επήρε τα τρία ουράνια δώρα του και έφυγε τρέχων εκείθεν.

Επήγεν εις την καλύβαν πτωχού ανθρώπου. Ο ανήρ έλειπεν όλην την ημέραν εις την ταβέρναν. Η γυνή επροσπάθει ν’ αποκοιμήση με ολίγον ξηρόν άρτον τα πέντε τέκνα, βλασφημούσα άμα την ώραν που είχεν υπανδρευθή. Τα μεσάνυχτα επέστρεψεν ο σύζυγός της·αυτή τον έβρισε νευρική, με φωνήν οξείαν, εκείνος την έδειρε με την ράβδον την οζώδη και μετ’ ολίγον οι δύο επλάγιασαν, χωρίς να κάμουν την προσευχήν των και ήρχισαν να ροχαλίζουν με βαρείς τόνους. Έφυγεν εκείθεν ο Άγγελος.

Ανέβη εις μέγα κτήριον, πλουσίως φωτισμένων. Ήσαν εκεί πολλά δωμάτια με τραπέζας κι επάνω των έκυπτον άνθρωποι, μετρούντες αδιακόπως χρήματα, παίζοντες με χαρτιά. Ωχροί και δυστυχείς, όλη η ψυχή των ήτο συγκεντρωμένη εις την ασχολίαν ταύτην. Ο Άγγελος εκάλυψε το πρόσωπον με τας πτέρυγάς του, δια να μην βλέπη, κι έφυγε δρομαίος.

Εις τον δρόμον συνήντησε πολλούς ανθρώπους, άλλους εξερχομένους από τα καπηλεία, οινοβαρείς και άλλους κατερχομένους από τα χαρτοπαίγνια, μεθύοντας χειροτέραν μέθην. Τινάς είδε ν’ ασχημονούν και τινάς ήκουσε να βλασφημούν τον Άη-Βασίλην ως πταίστην. Ο Άγγελος εκάλυψε με τας πτέρυγάς του τα ώτα, δια να μην ακούη, και αντιπαρήλθεν.

Υπέφωσκεν ήδη η πρωία της πρωτοχρονιάς και ο Άγγελος, δια να παρηγορηθή, εισήλθεν εις την εκκλησίαν. Αμέσως πλησίον εις τας θύρας είδεν ανθρώπους να μετρούν νομίσματα, μόνον πως δεν είχον παιγνιόχαρτα εις τας χείρας και εις το βάθος αντίκρυσεν ένα άνθρωπον χρυσοστόλιστον και μιτροφορούντα ως Μήδον σατράπην της εποχής του Δαρείου, ποιούντα διαφόρους ακκισμούς και επιτηδευμένας κινήσεις. Δεξιά και αριστερά, άλλοι μερικοί έψαλλον με πεπλασμένας φωνάς: Τον Δεσπότην και αρχιερέα!

Ο Άγγελος δεν εύρε παρηγορίαν. Επήρε τα πτερόεντα δώρά του – το άστρον το προωρισμένον να λάμπη εις τας συνειδήσεις, την αύραν, την ικανήν να δροσίζη τας ψυχάς και την ζωήν, την πλασμένην δια να πάλλη εις τας καρδίας, ετάνυσε τας πτέρυγας και επανήλθεν εις τας ουρανίας αψίδας.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

2010: 100 Χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καββαδία

Δεκ 20101

Η Σχολική Βιβλιοθήκη Βελεστίνου γιόρτασε χτες, 30 Νοεμβρίου, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ποιητή Νίκου Καββαδία με μια υπαίθρια δραστηριότητα. Στην αυλή του σχολείου απλώθηκε χαρτί του μέτρου, χρωματιστοί μαρκαδόροι, οι ποιητικές συλλογές του Νίκου Καββαδία και στα διαλείμματα οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου κλήθηκαν να γράψουν στο χαρτί στίχους από το έργο του ποιητή. Παράλληλα ακούγονταν τα μελοποιημένα ποιήματα του Καββαδία. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν πραγματικά συγκινητική. Εδώ σκηνές από την εκδήλωση.

κάτω από: Γενικά | | 1 Σχόλιο »

3 Δεκεμβρίου: παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ

Νοέ 201026

Η Σχολική Βιβλιοθήκη Βελεστίνου συμμετέχει στην παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ, στις 3 Δεκεμβρίου 2010 με την προβολή της ταινίας “Η όγδοη μέρα”. Πρόκειται για βελγική παραγωγή του 1996, σε σκηνοθεσία Jaco van Dormael, με τους  Daniel Auteuil, Pascal Duquenne, Miou-Miou, Isabelle Sadoyan.

Υπόθεση: Μια συγκινητική ταινία που αναφέρεται στη φιλία ενός άνδρα με έναν άλλον άνδρα που πάσχει από Σύνδρομο Ντάουν. Ο Χάρι είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Μοναχικός, πολυάσχολος, επαγγελματίας – που δίνει διαλέξεις σε νέους πωλητές ασπιρίνης, εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του, που πήρε και τα δύο παιδιά τους – κοντεύει να ξεχάσει ποιος πραγματικά είναι. Στο δρόμο συναντά τον Τζορτζ, που πάσχει από Σύνδρομο Ντάουν και το έχει σκάσει από το ίδρυμα στο οποίο ζει, γιατί όλοι οι άλλοι πήγαν στα σπίτια τους με τους γονείς τους εκτός από αυτόν, μια που η μητέρα του έχει πεθάνει. Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ τους, που με τον καιρό θα γνωριστούν και μέσα από μια πορεία γεμάτη δυσκολίες και εκπλήξεις θα γίνουν αχώριστοι.
Σημείωση: Η ταινία βραβευθηκε στις Κάννες. Απέσπασε το βραβείο του χρυσού φοίνικα για την κατηγορία καλύτερου α’ αντρικού ρόλου, βραβείο που μοιράστηκε μεταξύ των 2 πρωταγωνιστών της ταινίας.  Ο Pascal Duquenne είναι ηθοποιός και άτομο με νοητική καθυστέρηση.

Η Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη

Νοέ 201026

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου απόλαυσαν μια πρωτότυπη οπτικοακουστική παρουσίαση της “Φόνισσας” του Αλ. Παπαδιαμάντη. Ο Γιάννης Μάγγος, γυμναστής, παρουσίασε στο χώρο της Βιβλιοθήκης την εργασία του για τη Φόνισσα που αποτελείται από πλήθος φωτογραφιών, μουσικών και ήχων παράλληλα με την αφήγηση του διηγήματος. Ο κ. Μάγγος αναπαριστά φωτογραφικά το χώρο και τα πρόσωπα του διηγήματος, όπως καταγράφονται από τον Παπαδιαμάντη στο φυσικό τους χώρο, τη Σκιάθο. Ενώ ακούμε τον παπα-Γιώργη να διαβάζει, βλέπουμε όλους τους τόπους του νησιού που περιγράφει ο συγγραφέας στην δραματική πορεία της Φραγκογιαννούς, παρακολουθώντας βήμα-βήμα την πορεία της και λέξη-λέξη τις σκέψεις της.

Φωνές νερού μυριάδες

Νοέ 201026

Η Σχολική Βιβλιοθήκη Βελεστίνου συμμετείχε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2010 στη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού «Περιβάλλον και Πολιτισμός», της οποίας θεματικός άξονας για τις εκδηλώσεις της διετίας 2010-2011 είναι το νερό. Ο τίτλος «Φωνές νερού μυριάδες» αποτελεί αναφορά στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. Υπαινίσσεται την αστείρευτη σημασία των υδάτινων πηγών για τη ζωή των ανθρώπων, που τροφοδότησε έργα θαυμαστά, πλούσια σε στοχασμούς, αφηγήσεις και εικόνες.

Οι αρχαιολόγοι κα Α. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου και κα Π. Αραχωβίτη παρουσίασαν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Λυκείου πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Υπέρειας Κρήνης Φερών (Βελεστίνου) και μίλησαν στα παιδιά τόσο για την ιστορική σημασία της Υπέρειας Κρήνης ανά τους αιώνες όσο και για τις αρχαιολογικές έρευνες. Ένα ουσιαστικό μάθημα τοπικής ιστορίας συνδεδεμένο με το πολύτιμο αγαθό, το νερό. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με εκπαιδευτικές δράσεις.

Στο χώρο της βιβλιοθήκης λειτουργούσε για όλη την εβδομάδα 4-8 Οκτωβρίου έκθεση βιβλίων τοπικής ιστορίας και βιβλίων ντόπιων συγγραφέων.

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης

Μαρ 201026

Όταν η ποίηση κατεβαίνει από τα ράφια και βγαίνει στην αυλή να προϋπαντήσει την άνοιξη…

Ποιήματα ελλήνων και ξένων ποιητών επιλεγμένα από μαθητές και μαθήτριες καθώς και ποιήματα γραμμένα από τους ίδιους τους μαθητές ήταν απλωμένα όλη την εβδομάδα με μανταλάκια στο σκοινί έξω από τη βιβλιοθήκη.

Μ’ αυτό τον τρόπο η Σχολική Βιβλιοθήκη Βελεστίνου διάλεξε να γιορτάσει την παγκόσμια μέρα ποίησης για το 2010.

Καλά Χριστούγεννα!

Δεκ 200922

christmas-tree-street.jpg

« Παλιότερα άρθρα


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων