Σχέδια 2012 – 2013

Σχέδια 2012 – 2013

Για τη νέα περίοδο επιλέχθηκαν τα παρακάτω σχέδια

Άγιος Νικόλαος, Πυρσόγιαννη, λιθανάγλυφο, 1776

λιθανάγλυφο πρέκι τζακιού στο σπίτι του Κώστα Φλώρου

λιθανάγλυφο πρέκι τζακιού στο σπίτι του Μήτσιου Ξιούνα

λιθανάγλυφο πρέκι τζακιού στο σπίτι του Γιάννη Βυζούκη
λιθανάγλυφο στο σπίτι Γ. Νίτσου, 19ος  αι.
λιθανάγλυφο από το Μπατσέικο, 19ος  αι.
Βρυσοχώρι, Οικία Μιχ. Πασχάλη. Πρόσοψη, αριστερά της εισόδου.
λιθανάγλυφο στη  Μονή Δουρούτης
λιθανάγλυφο πρέκι τζακιού , Πυρσόγιαννη, οικία Μαρτσέκη, έργο του Λάμπρου Μπέτσα
λιθανάγλυφο
άλλες πηγές

μέσω λιθόγλυπτα Μαστοροχωρίων Κόνιτσας: Σχέδια 2012 – 2013.

Αφήστε μια απάντηση