Εργαλεία γλυπτικής και λαϊκού λιθοξόου, λιθογλύπτη

Τα εργαλεία του  λαϊκού λιθοξόου, λιθογλύπτη είναι τα ίδια  σχεδόν  με αυτά που χρησιμοποιούσαν οι γλύπτες στην αρχαία Ελλάδα.  Η δυσκολία για τον πελεκάνο της πέτρας (πελεκητή), τον λιθογλύπτη  των Μαστοροχωρίων ήταν ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει και να έχει όλη τη συλλογή με τα εργαλεία.  Ετσι περιορισμένος, από ανάγκη, σε μερικά από αυτά προσπαθούσε με τα λίγα μέσα που διέθετε να τελειώσει το έργο του.

Εργαλεία Γλυπτικής

Όπως και στη σύγχρονη εποχή έτσι και στην αρχαιότητα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν από τους γλύπτες ήταν τα ίδια. Επάνω σε πλήθος ημιτελών αγαλμάτων φαίνονται τα ίχνη από τη χρήση των εργαλείων αυτών  αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τις σχετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνταν.

Τα εργαλεία του αρχαίου γλύπτη ήταν λίγο πολύ ανάλογα με τα σημερινά:

  • Υπήρχαν λοιπόν σμίλες διαφόρων σχημάτων και μεγεθών που χρησιμοποιούνταν με τη βοήθεια ξύλινων σφυριών (εικ. 478-480). Η αιχμηρή σμίλη, όπως συμβαίνει και σήμερα, χρησιμοποιούνταν αρχικά για την πρώτη αφαίρεση υλικού και την αρχική διαμόρφωση του γενικότερου σχήματος τους αγάλματος.
  • Η οδοντωτή σμίλη για την απομάκρυνση των εξωτερικών στρωμάτων του μαρμάρου.
  • Το σκαρπέλο, αλλά και οι πιο λεπτεπίλεπτες οδοντωτές σμίλες, όσο ο γλύπτης πλησίαζε όλο και προς τα μέσα.
  • Η επίπεδη σμίλη, η φάλαγγα; (file), οι ράσπες και οι μαλακές πέτρες για τη λείανση της επιφάνειας. Η φαρδιά, επίπεδη σμίλη χρησιμοποιούνταν για τη λείανση της επιφάνειας, αλλά δε φαίνεται να παρέμεινε σε χρήση μετά την ύστερη αρχαϊκή περίοδο. Η στιλπνότητα της επιφάνειας επιτυγχάνονταν επίσης με τρίψιμο με άμμο.
  • Το απλό τρυπάνι γνωστό από πρώιμες εποχές, γίνεται αντιληπτό από τις οπές που διακρίνονται για την προσθήκη ενωτίων και άλλων διακοσμητικών στοιχείων στα πρώιμα αρχαϊκά γλυπτά. Το running drill (τρυπάνι) πιθανόν με τη μορφή τόξου (bow drill) θα πρέπει να χρησιμοποιούνταν ήδη από το β΄ μισό του 5ου αιώνα, καθώς ίχνη από τις ραβδώσεις που παράγει εμφανίζονται στα μνημεία αυτής της περιόδου, για παράδειγμα στη ζωφόρο και το αέτωμα του Παρθενώνα. Σε προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν μία πρόχειρη λύση η οποία περιλάμβανε ένα σύνολο από μικρές τρύπες που γίνονταν η μία δίπλα στην άλλη με το απλό τρυπάνι και οι οποίες έπειτα συνενώνονταν μεταξύ τους.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΙΘΟΞΟΟΥ – ΛΙΘΟΓΛΥΠΤΗ


αριστερά: Ματρακάδες

Δεξιά:  Καλέμια – Βελόνια

σφυριά πέτρας

Πηγή & περισσότερες πληροφορίες:
Αρχαία εργαλέια http://www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p275.html

εργαλεία πέτρας http://www.marblemachinery.com/tiniaka.htm

Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου