τα πρώτα έργα

στένσιλ από το σχέδιο
(λεπτομέρεια από το πρέκι τζακιού, Πυρσόγιαννη,έργο του Βασίλη Στύλου, σπίτι Αθανασίου Δόβα )

φωτογραφίες από την εργασία