πελέκημα πέτρας

ένα βίντεο με τη διαδικασία κατασκευής τοίχου από πέτρα. Ο μάστορας ακολουθεί την παραδοσιακή τεχνκή λαξεύματος αλλά η πέτρα τοποθετείται και στερεώνεται με τσιμέντο.

Το υλικό σκληρό και δύσκολο, αλλά μπορεί να σπάσει σε λάθος σημείο. Οι χειρισμοί του λαξευτή (πελεκάνου) είναι ιδιαίτεροι και προσεκτικοί. Παρατηρούμε τη διαδικασία και το χειρισμό των υλικών.

[Παραδοσιακό κτίσιμο » Κουμούλλας» (ο πέτρινος τοίχος στα Καλύμνικα) με πελεκητή στο χέρι πέτρα.]