Τα χωριά της Κόνιτσας

Μερικά από τα χωριά της περιοχής της Κόνιτσας

 • Χιονιάδες (Σιονιάδες)
 • Φούρκα
 • Τράπεζα ( Βράνιστα )
 • Πύργος ( Στράτσιανη )
 • Πυρσόγιαννη (Προ(ι)σόγιανη)
 • Πυξαριά ( Μπιλθούκι )
 • Πουρνιά ( Σταρίτσιανη )
 • Πληκάτι (Πληκάδες)
 • Πλαγιά (Ζέρμα)
 • Πηγή ( Πεκλάρι )
 • Οξυά (Σέλτση)
 • Νικάνορας ( Κορτίνιστα )
 • Μόλιστα ( Μεσαριά )
 • Μοναστήρι ( Μποτσιφάρι )
 • Μολυβδοσκέπαστη ( Διπαλίτσα )
 • Μελισσόπετρα
 • Λαγκάδα (Μπλίζ(δ)γιανη)
 • Κεφαλοχώρι (Λούψικο Λυκόραχη)
 • Καστανέα (Καστάνιανη)
 • Καλόβρυση ( Προβίτσκα )
 • Καλλιθέα ( Γορίτσα )
 • Θεοτόκος (Φε(ι)τόκο)
 • Ηλιόραχη ( Κουτσούφλιανη )
 • Εξοχή ( Ζέλιστα )
 • Ελεύθερο ( Γκρισμπάνι )
 • Δροσοπηγή (Κάντσικο)
 • Γοργοπόταμος (Τούρναβο)
 • Γαναδιό
 • Βούρμπιανη (Βού(έ)ρπανη)
 • Ασημοχώρι (Λε(ι)σκάτσι)
 • Αμάραντος ( Ίσβορος )
 • Αηδονοχώρι ( Οστανίτσα )
 • Αετόπετρα ( Σαναβό )
 • Αετομηλίτσα (Ντένισκο)
 • Αγία Παρασκευή ( Κεράσοβο )
 • Πηγή http://www.e-konitsa.gr/