ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΣΙΟΥ (René Descartes) (1596-1650)

Μαζί με τον Βάκωνα (Francis Bacon), τον Λοκ (John Locke), τον Νεύτωνα (Isaac Newton)  θέτουν τα φιλοσοφικά θεμέλια της πνευματικής Επανάστασης αμφισβητώντας θεμελιακές υποθέσεις για το σύμπαν και τον ανθρώπινο νου, κατεδαφίζοντας παλιές ιδέες και οικοδομώντας καινούριες αντιλήψεις και θεωρίες.

Όλο το άρθρο